IMG_5195.jpg

DOD O HYD I ANTUR

 

Archwilio Mynyddoedd Cambria trwy…

IMG_5382.jpg

WALKING

Y farn yw mai Mynyddoedd Cambria yw gwylltir mawr olaf Cymru. Mae eu copaon uchel a’u dyffrynnoedd serth yn golygu bod hwn yn lle chwarae anturus naturiol i'w archwilio. Mae hefyd yn dawel iawn, sy'n golygu y gallwch chi reidio neu heicio drwy'r dydd heb weld enaid arall.

Gallwch hefyd deithio o'r copa i'r môr mewn ychydig dros 30 munud, neu ychydig yn fwy hamddenol ar feic neu ar droed. Dim ond taith o 25 munud yw hi i Barc Beicio Dyfi lle mae llwybrau sy’n tanio’r adrenalin, neu beth am brofi eich dycnwch yn y gwyllt yng Nghoedwig Dyfi? 

Peidiwch â cholli cyfle i wylio’r adar yn y guddfan Gweilch yng Nghoedwig Hafren gerllaw. Cewch eu gwylio nhw’n disgyn a phlymio uwchben y pysgotwyr a'r morwyr ar Lyn Clywedog. 

Yr ochr arall i Goedwig Hafren gallwch fynd am brofiad oddi ar y ffordd gyda Yamaha Off Road Experience, lle gall Geraint, Rowan a Dylan eich dysgu a'ch tywys ar ddiwrnod o hwyl a sbri ar ddwy olwyn o amgylch y goedwig a Chwm Elan.

Mae rhywbeth i'w wneud i bawb, boed fawr neu fach ...

Y tu allan i’r porthdy…

Hwylio ar Lyn Clywedog gerllaw

noun_sailing_1820877.png
noun_Bicycle_800600.png

Breuddwyd Beicwyr Ffordd, dringfeydd clasurol a ffyrdd arfordirol o'r drws

noun_Night_2135333.png

Wedi’i dynodi fel ardal Awyr Dywyll

Pysgota plu ar Lyn Clywedog

noun_Fishing_1959282.png

Beicio mynydd yng Nghoedwig Hafren/Dyfi

noun_full suspension mtb_2938732.png

Chwaraeon modur, Ysgol Enduro Yamaha/Rali’r Byd yng Nghoedwig Hafren

noun_Dirt Helmet_1429717.png

Stiwdio ioga llawn offer

noun_yoga_730499.png

Milltiroedd ar filltiroedd o deithiau cerdded gan gynnwys Llwybr Glyndwr

noun_Hiker_31779.png

Gwylio adar, yn enwedig y Gweilch a'r Barcutiaid Coch

noun_birdwatching badge_1120113.png

Gwarchodfa Natur Glaslyn a milltiroedd ar filltiroedd o leiniau gwylltion

noun_Marina_2247236.png

Caiacio a chanŵio ar yr afonydd a'r llynnoedd cyfagos

noun_Kayak_2400199.png
The Lodge - Staylittle Welsh WHT-01.png
MCM Tourism Brand LOGO (WHITE).png
web_white_higher res.png