TheLodge2.jpg

DEWCH O HYD I NI YN..

 

DEWCH O HYD I NI YN...

Cysylltu Polly & Phill...

Trefniadau teithio…

Ar gyfer ymholiadau, cysylltwch â Phill neu enw Polly ar 01686449354 / 07790761859 neu drwy e-bostio thelodgestaylittle@gmail.com

Os ydych chi'n teithio mewn car ac yn defnyddio GPS, ein cod post yw SY19 7BU. Byddem yn awgrymu gyrru trwy Lanidloes neu Lanbrynmair os ydych chi'n teithio o'r dwyrain. Yn aml, gall GPS eich anfon trwy Drefeglwys a rhai lonydd cul a serth iawn. Rhai sy’n anodd gyrru arnyn nhw hyd yn oed pan fyddwch chi'n adnabod y ffordd yn dda.

Os ydych chi'n teithio ar drên, mae dwy orsaf gerllaw. Mae Caersws a Machynlleth tua 15 munud i ffwrdd. Mae'n daith 4 awr yn fras o ganol Llundain gan newid yn Birmingham New Street os ydych chi'n teithio o'r De Ddwyrain. Mae trenau'n rhedeg bob awr o'r Amwythig.

Os ydych chi'n teithio ar fws, mae gorsafoedd bysiau yn Llanidloes, Y Drenewydd a Machynlleth. Mae’r gwasanaeth Traws Cymru yn teithio trwy Gymru ar hyd yr arfordir a’r A470 ar lwybrau T4/5/6. Ewch i www.trawscymru.info i gael manylion.

Y Porthdy, Penffordd-Las 2021