Oherwydd COVID-19, dim ond archebion gwely a brecwast/gydag arlwyo allwn ni eu derbyn nes ei bod yn ddiogel i westeion hunan-arlwyo yn y gegin a rennir. Mae hyn yn eithrio grwpiau sydd â defnydd unigol o The Lodge a all hunan-ddarparu os dymunant.

Mae archebion yn cael eu derbyn fesul ystafell ac isafswm o westeion i bob ystafell, ond os oes gennych unrhyw geisiadau arbennig, er enghraifft os oes gennych ddiddordeb mewn ystafell ddwbl breifat ac nad oes yr un ar gael, ffoniwch ac fe wnawn ein gorau i’ch rhoi mewn ystafell fwy.